Råd og svar: Forskel på TR og AMR

Regler for TR

Tillidsrepræsentanters vilkår er aftalt i de enkelte overenskomster. Derfor er der forskel på reglerne, og på det ansvar og de rettigheder der er tilknyttet hvervet.

Typisk skal der være 4 eller 5 ansatte inden for et overenskomstområde, for at der kan vælges en tillidsrepræsentant, og vedkommende er normalt valgt for 2 år ad gangen. Men ellers kan der være stor forskel på reglerne, som kan variere fra nogle få linjer til flere sider lange beskrivelser.

De fleste tillidsrepræsentanter er beskyttet mod afsked, så længe de varetager hvervet. Med en bestemmelse om, at der skal være ”tvingende årsager” til at opsige en tillidsrepræsentant, har fagforeningerne sikret sig at tillidsrepræsentanter ikke opsiges, fordi arbejdsgiverne synes, de er for besværlige. Der er dog undtagelser, som gør, at ikke alle er beskyttet på denne måde.

Tillidsrepræsentanten vælges af kollegerne indenfor overenskomstområdet. De skal være medlem af den fagforening, der har indgået overenskomsten.
 
Alle tillidsrepræsentanter har pligt til at medvirke til gode og rolige arbejdsforhold. Det er en bestemmelse, der har rødder langt tilbage i tiden. Den betyder, at tillidsrepræsentanter ikke må medvirke til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og tilsvarende konflikter.

Læs i dine egne TR-regler for at få tjek på, hvad der gælder for dig.

Det private arbejdsmarked

På det private arbejdsmarked er TR-reglerne aftalt i den enkelte branche- eller virksomhedsoverenskomst. Arbejdsgiverne indbetaler penge til en uddannelsesfond, der bl.a. finansierer uddannelse af tillidsvalgte. Privatansatte tillidsrepræsentanter får løn under udførelse af hvervet, og arbejdsgiveren får lønrefusion, når tillidsrepræsentanter deltager i uddannelse i fagforeningen.

Kommuner og regioner

I kommunerne og regionerne indgår TR-reglerne i det, der hedder MED-aftalen. Der er separate MED-aftaler for kommuner og regioner. Ligesom på det private arbejdsmarked indbetaler arbejdsgiverne penge til en fond, der bruges til uddannelse af tillidsvalgte. Tillidsrepræsentanter deltager i uddannelse med normal løn, og arbejdsgiveren kan få lønrefusion fra fagforeningen ligesom på det private område.

Staten

I staten er der en fællesaftale om tillidsrepræsentanter, der gælder for de fleste ansatte. Dog ikke for ansatte inden for Folkekirken, hvor man har særskilte TR-aftaler.

Tillidsrepræsentanter i staten og Folkekirken får også normal løn, når de udfører hvervet og deltager i uddannelse i fagforeningen med normal løn. Men arbejdsgiveren får ikke lønrefusion, da staten ikke indbetaler penge til en uddannelsesfond. 

BLIV MEDLEM I DAG