Råd og svar

Forskel på TR og AMR

Reglerne for tillidsrepræsentanter er beskrevet i overenskomsterne, mens reglerne for arbejdsmiljørepræsentanter er beskrevet i Lov om Arbejdsmiljø og Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Reglerne for tillidsrepræsentanter

Derfor er reglerne for tillidsrepræsentanterne forskellige, som beskrevet nedenfor og kan potentielt blive ændret hver gang, overenskomsten fornyes. Hold øje med, at du altid har den nyeste overenskomst eller TR-aftale ved hånden, når du skal tjekke op på reglerne. Som tillidsrepræsentant er du fagforeningens lokale repræsentant på arbejdspladsen og skal derfor også være medlem af fagforeningen.
 
Blandt de nyere rettigheder, der er indført i overenskomsterne i 2023 og 2024, er tillidsrepræsentanters adgang til at tale med nyansatte i arbejdstiden. Derved er det blevet gjort lettere for tillidsrepræsentanter at få organiseret kollegerne i den rigtige fagforening fra start.

Regler for TR

Her kan du læse de gældende regler for tillidsrepræsentanter

Reglerne for arbejdsmiljørepræsentanter

Fordi AMR-arbejdet er lovbestemt, er det ens på hele arbejdsmarkedet og kan ikke fraviges. Det er lovbestemt, at der på arbejdspladser med 10 eller flere ansatte, er pligt til at vælge arbejdsmiljørepræsentanter (på byggepladser dog ved 5 ansatte). 

Arbejdsmiljørepræsentanter skal vælges ud fra det, man kalder ”nærhedsprincippet”, som betyder, at alle medarbejdere skal være repræsenteret af en AMR. Arbejdsgiveren skal sikre en tilstrækkelig dækning af arbejdsmiljørepræsentanter, der kan repræsentere alle virksomhedens enheder.

Det er medarbejderne, der vælger, hvem der skal være deres AMR, og der er ikke krav om, at vedkommende skal være medlem af en fagforening. Der er dog den meget store fordel ved at vælge en AMR, der er organiseret, at han eller hun har mulighed for at dygtiggøre sig på kurser i fagforeningen – i modsætning til den uorganiserede arbejdsmiljørepræsentant.

BLIV MEDLEM I DAG