Råd og svar

Andre tillidshverv

Kender du fagbevægelsens historie?

Er du parat til en quiz, så du kan tjekke, hvor stærk du er i fagbevægelsens historie?

Ved du, hvilket årstal den første forløber for FH blev stiftet? Hvilket erhverv Louis Pio havde? Hvornår den første ferielov kom, og hvor meget ferie man fik ret til? Hvornår Arbejdsretten blev nedsat? Hvornår fabrikskvinderne fik ret til barsel, og hvor mange uger? Og hvor mange timer en arbejdsdag var, inden der blev indført 8 timers arbejdsdag i 1920?

Du kan tjekke din viden i den quiz, der ligger på FH’s hjemmeside.

Her kan du også læse mere om fagbevægelsens historie. Siden er bygget op af en tidslinje, hvor du kan slå ned på forskellige årstal og læse om, hvad der er sket i fagbevægelsen siden 15. oktober 1871, hvor arbejderbevægelsen i Danmark bliver grundlagt, frem til 2019, hvor LO og FTF bliver til FH. 

Du kan blandt andet læse om den første arbejdsmiljølov fra 1975, den første 3-partsforhandling i 1987, og den skelsættende ret til arbejdsmarkedspension for alle lønmodtagere i 1993.

Gå til siden her