Råd og svar

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af kollegerne og er vigtig, når det gælder om at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentant forkortes ofte til AMR.

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljørepræsentantens rolle eller overvejer at blive arbejdsmiljørepræsentant, kan du få råd og hjælp af Serviceforbundets eksperter, som ved alt om arbejdsmiljøet i din branche.

Her kan du se eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om arbejdsmiljørepræsentanter

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en kollega, som vælges af jer ansatte til at varetage arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Og det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerheden og sundheden på din arbejdsplads.

Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og at forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer.

Sammen med de andre i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for jer ansatte og for ledelsen og på, hvad der kan være af problemer på din arbejdsplads. Det kan blandt andet ske ved, at arbejdsmiljørepræsentanten foretager løbende runderinger og tilsyn blandt jer medarbejdere.

Alle arbejdspladser har pligt til at holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. På arbejdspladser med en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO.

Hvis du oplever arbejdsmiljøproblemer, er det vigtigt, at du kontakter arbejdsmiljørepræsentanten, da han/hun har et ansvar for at få løst problemet i samarbejde med ledelsen.

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerheden og sundheden på din arbejdsplads. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og at forebygge mulige arbejdsmiljøproblemer.

Sammen med de andre i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for jer ansatte og for ledelsen og på, hvad der kan være af problemer på din arbejdsplads. Det kan bl.a. ske ved at arbejdsmiljørepræsentanten foretager løbende runderinger og tilsyn blandt jer medarbejdere.

Alle arbejdspladser har pligt til at holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. På arbejdspladser med en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO.

Hvis du oplever arbejdsmiljøproblemer, er det vigtigt, at du kontakter arbejdsmiljørepræsentanten, da han har et ansvar for at få løst problemet i samarbejde med ledelsen. 

Se video - hvad kan din arbejdsmiljørepræsentant hjælpe dig med

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten på din arbejdsplads vælges af og blandt dig og dine kolleger på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer jer ansatte og skal være i kontakt med jer på arbejdspladsen, så I har mulighed for at gå i dialog om arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle ansatte i den del af arbejdspladsen, som han eller hun er valgt af, og det gælder uanset, om dig og dine kolleger arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent – og uanset faglige tilhørsforhold.

I vælger som udgangspunkt arbejdsmiljørepræsentanten for to år ad gangen.

Din arbejdsgiver fastsætter i samarbejde med dig og dine kolleger og arbejdslederne - det nødvendige antal arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper i AMO (arbejdsmiljøorganisationen) ud fra et nærhedsprincip.

Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af din arbejdsmiljøorganisation (AMO) på din arbejdsplads og er beskyttet på samme måde som en tillidsrepræsentant i forbindelse med afskedigelse og mod anden forringelse af sine forhold.

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten på din arbejdsplads vælges af og blandt dig og dine kolleger på arbejdspladsen. Elever, arbejdsledere og arbejdsgivere kan ikke vælges. Men eleverne kan godt stemme.

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om anciennitet og kvalifikationer.

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle faggrupper i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker i virksomheden. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer jer ansatte og skal være i kontakt med jer på arbejdspladsen, så I har mulighed for at gå i dialog om arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle ansatte, som han/hun er valgt af, og det gælder uanset, om dig og dine kolleger arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent – og uanset faglige tilhørsforhold.

I vælger som udgangspunkt arbejdsmiljørepræsentanten for to år ad gangen.

Din arbejdsgiver fastsætter i samarbejde med dig og dine kolleger og arbejdslederne - det nødvendige antal arbejdsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper i AMO (arbejdsmiljøorganisationen) ud fra et nærhedsprincip.

Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af din AMO på din arbejdsplads og er beskyttet i forbindelse med afskedigelse og mod anden forringelse af sine forhold.

Uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den lovpligtige og obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er blevet valgt. Uddannelsen varer tre dage. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens funktion.

Arbejdsmiljørepræsentanten har herudover ret til to supplerende uddannelsesdage inden for det første år og derefter 1,5 dag de følgende år. 

Din arbejdsgiver og jer ansatte kan aftale at samle den supplerende uddannelse på 1,5 dag inden for valgperioden, så der fx ikke afholdes supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholdes 3 dages supplerende uddannelse det næste år.

Der kan dog ikke sammenlægges supplerende uddannelse af mere end 3 dages varighed. Din arbejdsgiver skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse.

Du kan læse mere om arbejdsmiljøkurser og -uddannelse på hjemmesiden

Arbejdsmiljørepræsentanter kan deltage på Serviceforbundets grunduddannelser 

Lovpligtig uddannelse for AMR kan gennemføres på Fagbevægelsens Fælles Arbejdsmiljøkurser

Hvornår skal der være en arbejdsmiljørepræsentant?

I virksomheder med højst 9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

I det daglige foregår samarbejdet ved løbende, direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Det er derfor ikke lovpligtigt at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Er der mere end 9 ansatte skal jeres arbejdsgiver etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvis der er 35 eller flere ansatte på din arbejdsplads skal jeres arbejdsgiver etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Læs mere om AMO her

Kan en arbejdsgiver fyre en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant kan godt blive fyret, men der er særlige betingelser, der skal overholdes.

Det kommer også an på, hvad der står i overenskomsten. I nogle overenskomster skal der være ”tvingende årsager” til at opsige en arbejdsmiljørepræsentant. Der er desuden også regler om forhandling, inden opsigelsen kan finde sted. Det er svært at sige præcis, hvor meget der skal til, før en afskedigelse er begrundet i ”tvingende årsager”.

Hvis afskedigelsen skyldes, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke passer sit arbejde, som det skal udføres, eller at der ikke er mere arbejde at udføre, kan arbejdsmiljørepræsentanten fyres på samme måde som alle andre.

Skyldes fyringen nedskæringer og besparelser, har arbejdsmiljørepræsentanten krav på at blive afskediget som den sidste i sin faggruppe – altså som den sidste blandt ligemænd. I nogle overenskomster vil arbejdsmiljørepræsentanten sammen med sin fagforening kunne kræve en økonomisk kompensation for usaglig afskedigelse.

Denne beskyttelse af en arbejdsmiljørepræsentant skyldes, at denne kan være mere udsat end kollegerne for arbejdsgiverens kritik. Det er blandt andet arbejdsmiljørepræsentantens opgave at fremføre kollegers eventuelle utilfredshed over for ledelsen, og hvis arbejdsgiver ikke bryder sig om det, skal der være en vis beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten.

6 ugers ekstra opsigelse
En ny bestemmelse i arbejdsmiljøloven, som træder i kraft 1. februar 2024, betyder, at en arbejdsmiljørepræsentant, som ikke har den beskyttelse, får 6 ugers ekstra opsigelsesvarsel. Den giver således beskyttelse (i hvert fald længere opsigelsesvarsel) til flere arbejdsmiljørepræsentanter, som enten ikke er omfattet af en overenskomst, eller som ikke har beskyttelse i overenskomsten. 

Ved opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant omfattet af det nye stk. 3, vil det samlede opsigelsesvarsel være det aftalte opsigelsesvarsel plus yderligere 6 uger.

BLIV MEDLEM I DAG