TILVALGSMODUL: PRINCIPPER FOR LØN & ARBEJDSTID

På Principper for løn og arbejdstid fordyber vi os i overenskomstområdet og det fagretslige system. Vi arbejder med:

  • Overordnet indsigt i forhandlingssystemet ved overenskomstforhandlinger i henholdsvis privat og offentlig sektor
  • Træning i opslag og søgning i egen overenskomst og tilhørende bilag og rammeaftaler
  • Indsigt i det fagretslige systems opbygning. Opgaveløsning med vurdering af aktuelle fagretslige sager, som er afgjort ved de fagretslige instanser
  • Konflikthåndtering og løsning af caseopgaver om psykisk arbejdsmiljø, samarbejdskonflikter og overenskomstkonflikter
  • Indsigt i lønsedlens opbygning og opgaveløsning, som øger opmærksomheden på evt. fejl i lønsedlen
  • Information om de generelle regler for arbejdsmarkedspensioner og sundhedsordninger

Ansøgningsfrist:  28.10.2024 10:00
Aktivitetsnummer: 1018-24-55-44