TILVALGSMODUL: KOMMUNIKATION & FORHANDLING

TILVALGSMODUL KOMMUNIKATION OG FORHANDLING, 5 DAGE MANDAG-FREDAG

På kommunikation og forhandling lægger vi ud med kommunikationsteori og -øvelser, for at kunne bruge en konstruktiv og anerkendende kommunikationsform i vores forhandlinger. Vi arbejder med:

  • Grundlæggende kommunikationsteori, træning af aktiv lytning og en anerkendende kommunikationsadfærd
  • Grundlæggende introduktion til forhandlingsteknik og -strategi, og indsigt i hvordan kommunikationsadfærd kan have betydning for forhandlingsresultater
  • Forhandlingens faser og forberedelsens betydning for at opnå konstruktive forhandlinger
  • Indsigt i interessebaseret tilgang til forhandlingen, og påvirkningsmuligheder før og under forhandlingen
  • Indsigt i kommunikationsadfærd og faldgruber, der kan få forhandlinger til at mislykkes

Du kommer til at deltage i daglige forhandlingsøvelser, du får afprøvet forskellige roller i forhandlinger og får feedback fra undervisere og medkursister.

Ansøgningsfrist: 22.04.2024 10:00
Aktivitetsnummer: 1017-24-55-17