TILVALGSMODUL: ANSÆTTELSE, AFSKEDIGELSE & BISIDDER

TILVALGSMODUL ANSÆTTELSE, AFSKED OG BISIDDERROLLEN 2½ DAGE, ENTEN MANDAG-ONSDAG ELLER ONSDAG-FREDAG

På Ansættelse, afsked og bisidderrollen fordyber vi os i reglerne for ansættelse og afsked, og alt det der kommer forud for selve afskedigelsen. Vi arbejder med:

  • Indsigt i generelle regler ved ansættelse, herunder overenskomst, funktionærlov, tidsbegrænsede ansættelser, ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivning
  • Indsigt i regler ved advarsler, afskedigelser og bortvisninger, herunder hvordan der handles hensigtsmæssigt og rettidigt, hvis en afskedigelse vurderes som usaglig
  • Indsigt i skrevne og uskrevne regler ift. bisidderrollen, samt håndtering af mulige dilemmaer, som AMR og TR kan komme i som bisiddere
  • Praktiske øvelser i håndtering af rollen som bisidder ved tjenstlige samtaler, sygefraværssamtaler og lignende
  • Arbejdsmiljørepræsentantens rolle ved anmeldelse af arbejdsskader og sygefraværssamtaler relateret til arbejdsmiljøet
  • Indsigt i Serviceforbundets støtte til medlemmer i forbindelse med sygdom og arbejdsskader

Ansøgningsfrist: 30.10.2024 13:00
Aktivitetsnummer: 1019-24-55-44