TILVALGSMODUL: AFSLUTNING

AFSLUTNINGSMODUL, 3 DAGE MANDAG-ONSDAG EFTERMIDDAG

På Afslutningsmodulet får du rundet din grunduddannelse af og samler op på din samlede læring i løbet af uddannelsen. Vi arbejder med:

  • Repetition af den danske model og de tillidsvalgtes roller, opgaver og ansvar
  • Lokalaftaler i teori og praksis. Vi laver konkrete udkast til lokalaftaler på egen arbejdsplads
  • Håndtering af dilemmaer i tillidshvervet i relation til kolleger og / eller ledelse
  • Styrkelse af tillidsvalgtes bagland og organisering på arbejdspladsen
  • Handlingsplan for håndtering af kommende opgaver i tillidshvervet

På afslutningsmodulet slutter du af med at udfylde en online kompetenceprofil om dine opgaver og dine udviklingsbehov, så du får et godt overblik over fremtidige relevante kursustilbud.

Efter afslutningsmodulet kan du deltage i tværfaglige FIU-kurser, som fortrinsvis afholdes på Konventum i Helsingør.

Ansøgningsfrist: 27.05.2024 10:00
Aktivitetsnummer: 1015-24-55-22