SERVICEFORBUNDETS GRUNDUDDANNELSE: BASISMODUL

BASISMODUL, 5 DAGE MANDAG TIL FREDAG

Basismodulet er et obligatorisk modul, som du starter grunduddannelsen med at tage. Vi arbejder med:

  • Grundlæggende indsigt i rolle, opgaver og ansvar i tillidshvervet
  • Grundlæggende indsigt i den danske model og opbygning af overenskomstsystemet
  • Grundlæggende indsigt i sammenspillet mellem EU-direktiver, national arbejdsmarkedslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, hovedaftaler, samarbejdsaftaler, overenskomster og lokalaftaler
  • Samarbejde, relationer og indflydelse på arbejdspladsen. Den tillidsvalgtes relationer til ledelsen, kollegerne og fagforeningen
  • En organisation i balance kommer af et godt psykisk arbejdsmiljø. Samspillet mellem trivsel, produktivitet og kvalitet

På basismodulet arbejder du med en selvvalgt opgave med relevans for din egen arbejdsplads.

Imellem Basismodulet og afslutningsmodulet skal du deltage i mindst to tilvalgsmoduler. Og du er velkommen til at deltage i de tre tilvalgsmoduler, vi udbyder.

 

Ansøgningsfrist:  26.08.2024 10:00
Aktivitetsnummer: 1016-24-55-35